Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Thánh Lễ Làm Phép Dầu

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016 | 20:01

Bài Ðọc I: Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9
Tin mừng: Lc 4, 16-21
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đãi xức dầu tấn phong tôi".
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe".

Suy niệm

Kitô hữu là những kẻ đã được xức dầu. Xức dầu không đơn thuần là một đặc ân dành cho Kitô hữu nhưng là một ơn gọi. Ơn gọi ra đi loan báo Tin mừng như thầy Giêsu, Tin mừng bình an và sự giải phóng viên mãn. Tin mừng ấy đối với Kitô hữu là chính Đức Kitô, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.
Lạy Chúa, nhân sinh nhật các linh mục hôm nay, xin Chúa thương giữ gìn và ban ơn trung thành cho các mục tử dấu yêu của Người. Amen

Đăng nhận xét