Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Đức Tin - một hành trình!

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016 | 12:37

Bài Ðọc I: 2 Sm 11, 1-4a. 5-10b. 13-17
Tin Mừng: Mc 4, 26-34
"Một người gieo hạt giống rồi ngủ, và hạt giống mọc lên trong khi người ấy không biết".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với dân chúng rằng: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."
Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng." Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

Suy niệm:


Trong các lớp giáo lý dự tòng, một số người thắc mắc và chán nản bởi: có nhiều bạn đã tham dự hết khóa mà vẫn chưa thể tin vào Thiên Chúa. Xin thưa, đó là chuyện bình thường vì đức tin là một hành động và chọn lựa hoàn toàn tự do. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ gieo vãi, còn lớn lên hay không tùy thuộc Thánh Thần tác động. Việc của ta là cứ gieo và gieo rồi chắc một ngày cây đức tin sẽ đơm bông.

Đăng nhận xét