Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Biên Cương Của Đức Ái

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016 | 20:15


Bài Ðọc I: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51
Tin Mừng: Mc 3, 1-6

"Trong ngày Sabbat được cứu mạnh hay giết chết?"

Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. Đức Giê-su bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra giữa đây! " Rồi Người nói với họ: "Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? " Nhưng họ làm thinh. Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra! " Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

Suy niệm

Theo luật Cựu ước, ngày Sabát buộc phải cứu một ai đó khi họ nguy hiểm đến tính mạng. Song chỉ khi nguy ngập mới cứu. Không, Đức Ái Kitô giáo không cho phép làm điều ấy. Đức Ái Kitô giáo là động lực giúp ta làm điều lành. Điều lành thì không có biên cương và giới hạn không thời gian.

Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng: nếu không có Đức Ái thì mọi việc dù lành thánh đến đâu cũng vô giá trị. Xin cho con biết say mê việc thiện trong tinh thần của Đức Ái. Amen

Đăng nhận xét