Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Luật vị luật - luật vị nhân sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016 | 00:00


Bài Ðọc I: 1 Sm 16, 1-13
Tin Mừng: Mc 2, 23-28

"Ngày Sabbat được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabbat".

Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: "Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép! " Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế."
Người nói tiếp: "Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát."

Suy niệm

Nhiều anh em ngoài Kitô giáo thắc mắc: ngày kiêng việc của Công Giáo thật vô lý. Người ta đang đói không có của mà ăn lại bắt buộc nghỉ việc xác. Thế thì chỉ có mà chết đói.
Thưa, nếu thực sự không có của ăn thì buộc phải làm để có của nuôi thân. Hơn ai hết, Giáo hội hiểu lời dạy của Thầy Giê-su : ngày Sabát được dựng nên cho và vì con người chứ không phải con người làm nô lệ cho ngày Sabát.

Lạy Chúa, xin cho con thoát khỏi lối sống vụ luật, vụ hình thức nhưng biết làm tất cả để thăng tiến phẩm hạnh con người.

Đăng nhận xét