Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016

Sự "khùng điên" của Tin Mừng

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2016 | 00:00


Bài Ðọc I: 2 Sm 1, 1-4, 11-12. 19. 23-27
Tin Mừng: Mc 3, 20-21

"Thân  nhân của Người nói rằng: Người đã mất trí".

Khi ấy Đức Giê-su  Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. 

Suy niệm

Giữa một xã hội Việt Nam mà sự dối lừa đang ở đỉnh điểm. Dối lừa trong mọi linh vực của đời sống xã hội. Tệ hại nhất là môi trường giáo dục nhằm đào tạo con người trở thành những công dân hữu ích cho xã hội mà lừa dối vẫn nhan nhản trước mắt sinh viên học sinh. Ở môi trường đó, nếu ta sống thật, hẳng sẽ bị nhiều người coi là khùng điên.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chấp nhận sự khùng điên của Tin Mừng. Sự khùng điên mang lại bình an và ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho sự thật và công lý được thể hiện.

Đăng nhận xét