Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Sức mạnh của Tin Mừng

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016 | 00:00

Thứ Hai sau Chúa Nhật 3 Quanh Năm – Thánh Phaolô tông đồ trở lại – Lễ kính – 25/1

Bài Ðọc I: Cv 22, 3-16
Tin Mừng: Mc 16, 16-18

"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin mừng".

Khi ấy, Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

Suy niệm

Phaolô, từ một kẻ bách hại những người tin Chúa nay trở thành kẻ loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Biến cố quan trọng khiến người đổi đời chính là cú ngã ngựa tạ Đamas. Tại đó người đã gặp và trải nếm tình thân với Giê-su  sau đó để rồi làm tất cả để loan báo Tin mừng. Tin mừng về Đức Giê-su  chịu đóng đinh vào thập giá.

Lạy Chúa, ước gì đời con có những cú ngã ngựa như thánh nhân.

Đăng nhận xét