Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Bản chất của ánh sáng

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016 | 00:00


Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 18-19. 24-29
Tin Mừng: Mc 4, 21-25

"Mang đèn tới đặt trên đế. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong đấu ấy cho anh em".

Khi ấy, Người nói với các ông: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe! "
Người nói với các ông: "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất."

Suy niệm

Khi đứng trước một việc gì xấu mà ta cần tranh đấu để làm sáng tỏ thì thường dùng câu nói sau đây: mọi việc cần hoặc sẽ được đưa ra ánh sáng.
Bản chất của ánh sáng là giúp cho mọi sự được lộ rõ bản chất. Cái tốt hay cái xấu đều được phô bày. Như thế, cái tốt sẽ được vinh danh và cái xấu sẽ bị loại trừ. Cũng vì thế, đèn chiếu sáng luôn phải đặt ở trên cao và nơi có khả năng chiếu sáng tốt nhất.

Lạy Cha, chúng con được gọi là con cái ánh sáng. Xin đừng để con lấy những cái thùng tội lỗi úp lại nhưng lấy việc lành làm dầu để tiếp cho ngọn đèn ngày một thêm sáng như Cha muốn. Amen.

Đăng nhận xét