Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Ai là mẹ tôi?

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016 | 00:00


Bài Ðọc I: 2 Sm 6, 12b-15, 17-19
Tin Mừng: Mc 3,31-35

"Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi".

Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! " Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? " Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."

Suy niệm

Khi đọc đoạn Tin mừng trên đây, hẳn nhiều người sẽ nghĩ: Giê-su  kia chẳng tôn trọng mẹ mình chút nào. Song kì thực, hơn ai hết, Giê-su  biết trong số những người hiện diện nơi đó, chỉ có Mẹ Ma-ri-a  xứng đáng với câu trả lời của Ngài vì Mẹ không những xin vâng trong ngày truyền tin nhưng bằng cả cuộc đời của mình. Cả cuộc đời Mẹ là hành trình đi tìm và thi hành Thiên ý.

Lạy Mẹ, xin giúp con biết sống như Mẹ hầu có thể thuộc về gia đình đức tin, nơi đó có Mẹ và Con của Mẹ, nơi mọi người sống hết mình với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen.

Đăng nhận xét