Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 13 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Am 8, 4-6. 9-12
Tin Mừng: Mt 9, 9-13
"Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc".
Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? " Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

Suy niệm

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 13 : 17). Thật vậy, Chúa Giê-su  khi đến trần gian này, Người đi tìm và kêu gọi những người tội lỗi ăn năn hối cải trở về với Thiên Chúa, chứ không phải kêu gọi những người tự cho mình là công chính mà khinh chê người tội lỗi.

Hãy theo Ta. Đáp lại tiếng Chúa mời gọi, ông Matthêu đã đứng dậy, từ bỏ nghề thu thuế để đi theo Chúa và trở nên môn đệ của Người. Ý thức về thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, xin Chúa giúp chúng ta biết “đứng dậy” và từ bỏ con đường tội lỗi để đi theo Chúa và trở nên môn đệ của Người.

Đăng nhận xét