Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Chúa Nhật 12 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016 | 16:00

Bài Ðọc I: Dc 12,10-11 ; 13,1
"Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu".
Đức Chúa phán thế này : Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem, giúp chúng biết sống đẹp lòng Ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên Ta. Chúng sẽ khóc than Đấng chúng đã đâm thâu, như người ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ thương tiếc, như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng. Ngày ấy, tiếng khóc than sẽ vang dội khắp Giê-ru-sa-lem, như người ta than khóc thần Ha-đát Rim-môn ở cánh đồng Mơ-ghít-đô. Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế.
Bài Ðọc II: Gl 3,26-29
"Bất cứ ai trong anh em thanh tẩy đều mặc lấy Đức Kitô".
Thưa annh em thân, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô.27 Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô.28 Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô.29 Mà nếu anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì anh em là dòng dõi ông Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời hứa.
Tin Mừng: Lc 9,18-24
"Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa".
Khi ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai? " Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa." Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.
 Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy." Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.?"

Suy niệm

Một nhà thần học đã khẳng định rằng: “Không thể chiêm ngắm và khám phá Đức Giêsu mà không thấy thập giá.” Thật vậy, Thập giá gắn liền với sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu. Vì thế, trong bài Tin Mừng hôm nay, liền sau lời tuyên xưng đức tin của Tông đồ Phêrô, Chúa Giêsu đã giải thích cho các môn đệ hiểu biết con đường thực sự mà Đấng Kitô phải đi là con đường, thập giá, con đường đau khổ. Nhưng sau đau khổ sẽ đến vinh quang phục sinh. Đó chính là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực.
Chính trong viễn tượng ấy mà Chúa Giêsu lên tiếng mời gọi: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”

Từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày và đi theo Chúa vẫn luôn là một thách đố lớn người môn đệ Chúa Kitô hôm qua và hôm nay. Xin cho mỗi chúng ta cam đảm lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa gọi mời, luôn nhận ra ý nghĩa của con đường thập giá, để thêm tin tưởng và bình an đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời.

Đăng nhận xét