Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật 13 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016 | 16:30

Thánh Phêrô và Phalô, tông đồ
Bài Ðọc I: Cv 12, 1-11 ;
Bây giờ tôi biết thực là Chúa cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê
Thời kỳ ấy, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Gia-cô-bê là anh ông Gio-an. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do-thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phê-rô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ Bánh Không Men. Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho bốn tốp lính canh gác, mỗi tốp gồm bốn người, định sau lễ Vượt Qua sẽ điệu ông ra cho dân chúng. Đang khi ông Phê-rô bị giam giữ như thế, thì Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người lính, và bị khoá vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh. Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông, và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phê-rô, đánh thức ông và bảo: "Đứng dậy mau đi! " Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông. [...]. Lúc ấy ông Phê-rô mới hoàn hồn và nói: "Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến, và Người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê, và khỏi mọi điều dân Do-thái mong muốn tôi phải chịu."
Bài đọc II: 2 Tm 4,6-8. 17-18
Tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính
Anh thân mến, phần tôi, tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.
Tin Mừng: Mt 16,13-19
"Anh là Phêrô. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời".

Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? " Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. [...]

Suy niệm

Thánh Phêrô, đại diện các tông đồ để tuyên xưng Đức Giê-su  là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Sau lời tuyên tín ấy, ông được Chúa Giê-su  tuyên dương vì là người có phúc được Chúa Cha mặc khải cho biết điều ấy. Rồi ông được Người tuyển chọn là đầu và là “đá tảng” để xây dựng Hội Thánh của Người.

Vì là thủ lãnh nên Chúa trao cho ông quyền cai trị Hội Thánh của Người. Và ông đã cai trị Hội Thánh không phải bằng quyền lực, nhưng bằng chính tình yêu và lòng nhiệt thành mà ông đã đón nhận từ Thiên Chúa. Vì vậy, ông đã khuyên nhủ những mục tử trong Hội Thánh : Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. (1 Pr 5 , 2).

Đăng nhận xét