Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật 13 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Am 3, 1-8; 4, 11-12
Tin Mừng: Mt 8, 23-27
"Đức Giê-su trỗi dậy ngăm đe gió và biển, biền liền lặng như tờ ?"
Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! " Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! " Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"

Suy niệm

Trước cảnh biển động, sóng lớn, Chúa Giê-su  vẫn yên giấc; còn các môn đệ thì hoảng sợ đến nỗi phải đánh thức Chúa dậy và cầu cứu Người, bởi vì các môn đệ chưa hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Người. Vì thế, việc Chúa Giê-su  chỗi dậy dẹp yên sóng biển, không chỉ biểu lộ uy quyền của Người trên thiên nhiên, nhưng còn mời gọi các môn đệ vững tin vào Người.

Cũng như các môn đệ xưa kia, đời sống đức tin của chúng ta không thể vượt qua được cơn bão táp nếu đức tin của chúng ta chưa được trọn vẹn. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều chúng ta thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí chúng ta được kết hợp với Đức Kitô. Nhờ đó, chúng ta sẽ giữ vững đức tin của mình trong mọi thử thách và gian truân.

Đăng nhận xét