Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật 12 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: 2 V 22, 8-13; 23, 1-3
Tin Mừng: Mt 7, 15-20
"Cứ xem họ sinh hoạt thế nào thì biết họ là ai".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với môn đệ rằng: "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

Suy niệm

Cây nào sinh trái đó. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Quy luật tự nhiên là như thế và quy luật đức tin cũng vậy.
Gieo nhân giả dối sẽ gặt thành quả là sự dối trả. Thiên Chúa là sự thật. Ai thuộc về sự thật thì không thể giả dối. Vậy, ai chọn giả dối thì loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Loại bỏ Thiên Chúa sẽ nhận được kết quả cho chính sự giả dối của mình là một thứ thiên đàng giả tạo do mình bày vẽ ra chứ không phải là vương quốc cua tình yêu, nơi Thiên Chúa ngự trị.

Lạy Chúa, xin dạy con sống thật.

Đăng nhận xét