Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 9 Quanh Năm – Thánh Tâm Chúa Giê-su – Lễ trọng

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016 | 16:30


Bài Ðọc I: Ed 34, 11-16
“Ta sẽ chăn dắt chiên của ta, chính ta sẽ cho nó nằm nghỉ.”
ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt. Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các núi Ít-ra-en, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được. Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Ít-ra-en. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu mỡ trên núi non Ít-ra-en. Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng. […]
Bài Ðọc II: Rm 5, 5b-11
“Thiên Chúa chứng tỏ người yêu thương chúng ta”.
Thưa anh em, Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.[…]
Tin Mừng: Lc 15, 3-7
"Xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên đã bị mất?"
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho người Pharisêu và các kinh sư dụ ngôn sau đây: "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn..

Suy niệm

Là người dẫn đạo trong tình yêu, thầy Giê-su  luôn muốn chiên của mình trưởng thành và biết đường để đạt tới hạnh phúc. Vì thế, thầy dám bỏ lại chín mười chín con để đi tìm con chiên lạc. Tìm được rồi thầy băng bó và chữa lành, nghĩa là đưa nó về nẻo chính đàng ngay, để nó thuộc về thế giới của hạnh phúc và bình an. Nơi không có lọc lừa gian nguy. Nơi nó có thể trường thành và vững bước trên đường hạnh phúc như các con chiên khác. Còn niềm vui nào bằng cứu được những gì đã mất và cho nó sống trong tình trạng mới và hoàn hảo. Chỉ có tình yêu mới có sức mạnh làm điều đó.

Lạy Chúa, xin bạn cho con trái tim yêu của Chúa.

Đăng nhận xét