Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật 13 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Am 7, 10-17
Tin Mừng: Mt 9, 1-8
"Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế".
Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi! " Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: "Ông này nói phạm thượng." Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều: một là bảo: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà! " Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.

Suy niệm


Nhờ có lòng tin, người bại liệt được Chúa Giê-su  chữa cho lành, lại còn được Người tha tội cho nữa. Tuy nhiên, các luật sĩ lại nghĩ rằng Người nói phạm thượng. Thế nhưng, qua việc chữa lành bệnh cho người bại liệt, Chúa Giê-su  đã chứng minh cho các luật sĩ biết rằng chính Người là Thiên Chúa. Qua đó cho chúng ta thấy được sức mạnh của Lời Chúa : vừa có sức mạnh chữa lành, vừa phá tan những ý nghĩ xấu xa của người khác, như lời Thánh Kinh đã viết : Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. (Hr 4,12).

Đăng nhận xét