Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 10 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: 1 V 19, 9a. 11-16
Tin Mừng: Mt 5, 27-32
"Ai nhìn người nữ mà thèm muốn, thì đã ngoại tình ".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

Suy niệm

Thử tưởng tượng, nếu bất kể một cái gì thuộc thân thể gây cớ cho ta phạm tội hoặc là công cụ để phạm tội mà loại bỏ hết, hẳn thiên đàng toànngười tàn phế. Nhưng không, cách nói của thầy chính là một thái độ dứt khoát và cương quyết tránh dịp tội. Một thái độ hối lỗi và quyết tâm chừa bỏ chân thành. Chính đó là sức mạnh đữa ta thoát khỏi tính con để tăng tính người. Tính người thì năng yêu thương và tìm hướng thẳng tiến tới trời cao.

Lạy Chúa, xin cho con có được thái độ dứt khoát và cương quyết trước những dịp tội hầu xứng đáng là con cái Chúa, Đấng Thánh Thiện.

Đăng nhận xét