Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật 11 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016 | 15:21

Bài Ðọc I: 1 V 21, 17-29
Tin Mừng: Mt 5, 43-48
"Anh em hãy yêu thương kẻ thù".
Khi ấy, Chúa nói với các môn đệ rằng: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Suy niệm

Thời tiền Lê, sau khi đánh đuổi quân giặc, triều đình cấp quân lương để binh lính hồi hương với lý tưởng mà Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo, bản văn được coi như tuyên ngôn độc lập của nước Việt: đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Hơn ai hết, Ức Trai hiểu : một khi đã thu phục nhân tâm thì mọi sự tự nhiên sẽ thái bình.

Lạy Chúa, nét đẹp của người Việt là đó. Hạt giống Tin Mừng là đây. Đó là tình yêu thương dành cho cả kẻ thù nghịch của mình như lời Người dạy hôm nay : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Khó lắm giữa xã hội Việt Nam loạn lạc hôm nay. Ước gì, người dân Việt nói chung và những Kitô hữu chúng con hiểu được giá trị của tình yêu này. Giá trị có sức cải biến con người và xã hội.

Đăng nhận xét