Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật 10 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: 1 V 17, 1-6
Tin Mừng: Mt 5, 1-12
"Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó".
Khi ấy, Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.  Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế..

Suy niệm

Dường như các mối phúc hôm nay có vẻ đi ngược với thời đại. Thời đại của những đảm bảo của kim tiền và khoa học. Thời đại của những gì dựa theo đánh giá bề ngoài. Thật, thầy đưa ra nhiều mối phúc nghịch đời.
Nghịch đấy nhưng lại thật đấy. Thật vì phúc nội tâm là cái phúc tự tại không ai lấy đi còn phúc bên ngoài có thể như hoa sớm nở tối tàn. Ta chọn phúc nào?

Lạy Chúa, xin dạy con chọn phúc thật!

Đăng nhận xét