Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật 12 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: 2 V 17, 5-8. 13-15a. 18
Tin Mừng: Mt 7, 1-5
" Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã".
Khi ấy Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng, "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.

Suy niệm

Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Thấu hiểu được sự yếu đuối tội lỗi của con người, Chúa Giê-su  đã phán dạy chúng ta đừng xét đoán nhau để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán tội phúc của chúng ta.

Nhân vô thập toàn. Vì vậy, chúng ta không dễ dàng để thấu hiểu anh chị em mình, qua hành động của họ. Xin Chúa giúp chúng ta biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, để biết cảm thông với họ, tránh những xét đoán qua cái nhìn thiện cẩn của chúng ta. 

Đăng nhận xét