Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật 12 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: 2 V 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36
Tin Mừng: Mt 7, 6. 12-14
"Những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta".

Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.
"Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.

 Suy niệm

Chúa Giê-su  đưa ra hai hình ảnh đối lập : cửa hẹp, đường chật hẹp thì ít người đi qua ; còn cửa rộng, đường thênh thang thì nhiều người đi qua. Người khuyên chúng ta hãy qua cửa hẹp mà đạt đến sự sống. Đó là con đường thập giá mà Người đã đi trước để cứu độ chúng ta và đạt đến vinh quang.

Các con hãy vào qua cửa hẹp. Chọn theo Chúa, chúng ta chọn qua cửa hẹp, đường hẹp, con đường thập giá nhiều gian khổ. Bởi vì, “chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa”. (Cv 14, 20). Xin Chúa thêm nghị lực giúp chúng ta đi trọn con đường Chúa đã đi hầu có thể đạt tới sự sống đời đời.

Đăng nhận xét