Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật 10 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: 1 V 18, 41-46
Tin Mừng: Mt 5, 20-26
"Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

Suy niệm

Nhiều người thắc mắc sự đối nghịch giữa đức tin và khoa học. Nhưng, suy cho cùng, không có sự đối lập nào cả. Lấy ví dụ trong lãnh vực y tế, chúng ta sẽ thấy.
Tây y điều trị cơn sốt để cơ thể về 370C, chẳng phải về với sự quân bình và hài hòa. Cũng vậy, đông y cắt cơn sốt bằng cách cho dùng âm dược để lấy lại quân bình. Đó chẳng phải là chữ hòa mà Tin mừng hôm nay nhắc tới sao. Hòa trong thể xác và trong tâm hồn luôn cần sóng đôi.

Lạy Chúa, xin dạy con biết sống Hòa!

Đăng nhận xét