Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật 13 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: Am 2, 6-10. 13-16
Tin Mừng: Mt 8, 18-22
"Anh hãy đi theo tôi".
Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Đức Giê-su trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."  Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."

 Suy niệm

Được Chúa Giê-su  kêu gọi hay xin theo Người, chúng ta đều trở nên môn đệ của Người để được sai đi loan báo Tin Mừng. Vì vậy, Chúa đòi hỏi những ai muốn theo Người phải có sự từ bỏ dứt khoát. Thế nhưng, chúng ta cần phải có sự lựa chọn để đi theo đúng ơn gọi của mình.

Trở nên môn đệ của Chúa trong ơn gọi tu trì hay ơn gọi nào khác nữa, chúng ta đều phải đặt lợi ích của việc loan báo Tin Mừng lên trên hết. Xin cho mỗi người chúng ta biết đáp lại lời Chúa mời gọi để sẵn sàng trở nên môn đệ của Người mà ra đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những người sống xung quanh chúng ta.

Đăng nhận xét