Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật 11 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016 | 15:17

Bài Ðọc I: 1 V 21, 1-16
Tin Mừng: Mt 5, 38-42
"Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

Suy niệm

Khi đi đường, chúng ta chỉ có thể đồng hành với người mình thương mến. Nếu không phải là người mình thương mến hoặc bị ép buộc đi bên cạnh ai đó ta sẽ thấy thời gian trôi qua thật lâu và bước chân rời rã. Ấy vậy mà thầy bảo: Ai bắt con đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Nếu có ai vả má bên trái thì hãy giơ má bên phải ra nữa. Thật nghịc lý.
Đây là nghịch lý của tình thương. Với người tín hữu Kitô không có khái niệm trả thù và kẻ thù. Vì thế đi với họ hai dặm thể hiện thái độ tự do của tình yêu. Tình yêu sẽ lướt thắng tất cả để không ngoảnh mặt với bất kể ai, kể cả kẻ làm khó mình.
Lạy Chúa, xin hãy dạy con sống yêu !

Đăng nhận xét