Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật 11 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016 | 15:30

Bài Ðọc I: Hc 48, 1-15 (Hl 1-14)
Tin Mừng: Mt 6, 7-15
"Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này".

Khi ấy, Đức Giê-su  nói cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,  triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.".

Suy niệm

Lạy Cha ! Lời cầu nguyện sao mà thân thương. Thần linh giờ không ở trên cao nhưng là Cha của chúng ta. Thiên Chúa đã đi vào trong đời ta. Ta cầu xin không phải như một ai đó xa lạ nhưng là tư cách của một người con, một người trong nhà. Ôi, sao tiếng Cha thân thương đến thế.

Tạ ơn anh cả Giê-su  đã cho chúng em biết mình là ai. Chúng em biết mình thuộc về Cha và Cha biết chúng em cần gì. Đừng để chúng em bị loại ra khỏi gia đình, thưa Anh.

Đăng nhận xét