Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật 11 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016 | 15:22

Bài Ðọc I: 2 V 2, 1. 6-14
Tin Mừng: Mt 6, 1-6. 16-18
"Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.  […]

Suy niệm

Khi nói về sự gian dối, tục ngữ Việt Nam có câu: «Bán  mướp đắng giả làm bầu, bán mạt cưa giả làm cám.» Có lẽ câu nói này rất thích hợp khi Thầy dạy môn sinh cách ăn chay kín đáo để thoát  khỏi thói đạo đức giả hình của giới đạo đức giả.
Thật vậy, họ đứng ngã ba ngã tư đường cầu nguyện, ăn chay tỏ bộ rầu rxi để được người ta khen. Họ ăn chay không phải là để sám hối, để kết nối với Trời  Cao và với nhau nhưng là để tôn vinh chính mình. Một cách nói dối tinh vi. Cách nói dối này đáng bị lên án như tục ngữ có câu : Ăn mặn nói ngay con hơn ăn chay nói dối.
Lạy Chúa, xin dạy con biết sống chân thật và biết vào căn phòng nội tâm của mình để hòa làm một với Chúa, chan hòa với nhau và với vạn vật. Amen.

Đăng nhận xét