Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 10 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016 | 16:30

Bài Ðọc I: 1 V 19, 19-21
Tin Mừng: Mt 5, 33-37
"Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Suy niệm

Xã hội Việt Nam, nơi chúng ta đang sinh sống đầy dẫy những cái giả: học giả, bằng giả, hàng giả, quan giả và thậm chí có cả linh mục và sư giả. Không biết tự khi nào sự giả dối lộng hành và lên ngôi đến nỗi người ra phải thốt lên: thật thà ăn cháo, bố láo ăn cơm.
Đau quá người Việt ơi! Đó cũng là nỗi đau của Kitô hữu Việt Nam. Chúng ta sống trong xã hội đó. Chúng ta là sản phẩm của xã hội. Chúng ta không miễn nhiễm khỏi những thứ giả dối đó. Vì vậy, giả dối vẫn len lỏi vào khắp hang cùng ngõ hẻm của đời sống Kitô hữu. May thay, lời  Chúa luôn cảnh tỉnh chúng ta phải biết sống chân thật: "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Lạy Chúa, xin hãy dạy con sống thật giữa cuộc đời đầy giả dối!

Đăng nhận xét