Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật 10 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016 | 20:10

Bài Ðọc I: 1 1 V 18, 20-39
Tin Mừng: Mt 5, 17-19
"Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Suy niệm

Tần Thủy Hoàng hủy hoại nên văn mình nhân loại với việc đốt sách và bài trừ nền văn hóa trước đó. Các ý thức độc tài cũng làm như thế và khiến cho đất nước và dân tộc nơi họ cai trị ngày một thụt lùi. Thụt lùi không phải họ không khôn ngoan nhưng vì không biết trân quý những gì tốt đẹp đã có từ trước để làm nền móng cho tương lai.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trên bước đường loan báo Tin mừng cũng biết nhận chân những giá trị tôn đẹp của xã hội dân sự và các tôn giáo khác để kiến tạo nền văn minh tình thương của Tin mừng.

Đăng nhận xét