Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 11 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016 | 15:31

Bài Ðọc I: 2 V 11, 1-4. 9-18. 20
Tin Mừng: Mt 6, 19-23
"Kho tàng của anh  ở đâu, thì lòng anh cũng ở đó".
Khi ấy, Đức Giê-su  nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
"Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!

Suy niệm

Trâu chết để da, người ta chết để tiếng. Kinh nghiệm dân gian cho ta thấy cần phải chọn những gì đảm bảo khi ra đi nhưng vẫn còn mãi. Đó là những gì trường cửu với thời gian.
Cái trường cửu với thời gian đã được Thầy Giê-su  chỉ cho ta : tài khoản nước trời. Tài khoản nước trời lại được tích cóp và lưu trữ ngay ở trần thế này với mật khẩu của tình yêu cùng với chữ ký bảo đảm Giê-su . Bức tường ngăn mọi thứ trộm và virus là đời sống yêu thương. Tài khoản được bảo mật như thế sẽ không gì có thể phá hoại được. Đó là kho tàng mà con người hằng mơ và tìm kiếm nhưng chúng ta đã được Thầy chỉ cho.

Lạy Chúa, xin đừng để con quên mất mật khẩu cũng như tài khoản Trời Cao.

Đăng nhận xét