Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Đức Mẹ Sầu Bi - 15/9

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016 | 15:58

 Bài Ðọc I: Hr 5,7-9
Tin mừng: Ga 19,25-27
"Đứng gần thập giá Đức Giêsu , có thân mẫu Người".
Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: "Thưa Bà, này là Con Bà". Rồi Người lại nói với môn đệ: "Này là Mẹ con". Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình.

 Suy niệm

Cuộc đời Mẹ Maria  quá nhiều gian truân và đau đớn: cưu mang Con Thiên Chúa khi chưa thành hôn, sinh Con nơi máng cỏ hang lừa, bị lạc mất con; và đau đớn hơn cả khi Mẹ hiện diện dưới chân thập giá để chứng kiến cái chết của Người Con duy nhất của Mẹ, giữa những tiếng la ó thách thức của dân chúng. Trải qua tất cả những biến cố đó, Mẹ vẫn luôn vững tin vào Thiên Chúa và can trường đón nhận tất cả để góp phần vào công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Trong ngày lễ Mẹ Sầu Bi, chúng ta cùng chia sẻ những gian truân và đau đớn với Mẹ. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban cho chúng ta đức tin can trường như Mẹ, để mỗi lần gặp thử thách, gian truân hay khổ đau chúng ta biết noi gương Mẹ mà luôn vững tin vào Thiên Chúa.

Đăng nhận xét