Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

Chúa Nhật 25C Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016 | 16:07

Bài Ðọc I: Am 8,4-7
"Đức Chúa chống lại những kẻ lấy tiền bạc mà mua người cơ bần".
Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: "Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sabbat để chúng tôi bán lúa mạch. Chúng tôi sẽ giảm lường đong, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát". Vì Giacóp kiêu căng, Chúa đã thề rằng: "Ta sẽ không bao giờ lãng quên tất cả các việc chúng làm cho đến cùng".

Bài Ðọc II: 1Tm 2,1-8
"Hãy cầu xin Thiên Chúa cho mọi người".
Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người: cho vua chúa, và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Ðó là điều tốt lành và đẹp lòng Ðấng Cứu Ðộ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý.
Vì chỉ có một Thiên Chúa, và một Ðấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, là Ðức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đã phó mình làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong thời của Người, mà vì chứng tá đó, cha đã được đặt lên làm kẻ rao giảng, làm Tông đồ (cha nói thật chứ không nói dối), và làm Thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lý. Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh

Tin mừng: Lc 16,1-13
"Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa và làm tôi Tiền Của được".
Khi ấy, Chúa Giêsu phán với các môn đệ: "Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.}
"Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?
"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được"

Suy niệm

Qua dụ ngôn người quản gia trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu ca ngợi sự khôn khéo của người quản gia bất trung, đã biết tìm ra phương thế tốt nhất cho hoàn cảnh của mình, và do đó ông đã hành động cách khôn khéo để mình có thể có được một tương lai tốt nhất. Chắc chắn Chúa Giêsu không đề cao sự gian dối, nhưng Người dùng dụ ngôn này để kêu mời những ai bước theo Người hãy trở nên khôn ngoan để nhắm tới đích điểm vĩnh cữu của chúng ta. Hãy khôn khéo lo lắng cho đời sống mai hậu của chúng ta. Hãy sống tốt, ngay thẳng và đạo đức trước mặt Thiên Chúa và người khác. Đó là cách thức khôn khéo để chúng ta làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn trung thành phụng thờ một Thiên Chúa thánh thiện và duy nhất; đồng thời, biết sử dụng của cải vật chất cách khôn ngoan hợp với đức ái Ki-tô giáo, để dạt tới hạnh phúc Nước Trời.

Đăng nhận xét