Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Thứ tư sau Chúa nhật 26 quanh năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016 | 15:12

Bài trích sách Gióp:  G 9,1-12.14-16


1 Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói:

2 Quả thật, tôi biết rõ thế này: Trước nhan Thiên Chúa,
phàm nhân cho mình là công chính thế nào được?

3 Nếu ai thích tranh luận với Người,
thì ngàn lần Người cũng không đáp lại một.

4 Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh,
đương đầu với Người mà vẫn còn nguyên vẹn?

5 Người chuyển núi dời non mà chúng không hay,
Người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ,

6 Người làm rung chuyển móng nền cõi đất
và cột trụ của nó phải lung lay.

7 Người ra lệnh là mặt trời không mọc,
Người niêm ấn lên các vì sao.

8 Duy mình Người trải rộng các tầng trời,
đạp lên trên ba đào biển cả.

9 Người làm ra Hùng tinh, Lạp Hộ,
chòm Sao Mão và tinh tú Phương Nam.

10 Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò
và những điều kỳ diệu không đếm xuể.

11 Này, Người có đi qua tôi, tôi cũng chẳng thấy,
Người có lướt tới, tôi cũng chẳng nhận ra.

12 Này Người bắt đi, ai giành lại được?
Ai dám hỏi Người: "Ngài làm gì thế? "


14 Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi, hay tìm lý để chống đối Người sao?

15 Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi,
nhưng sẽ xin Đấng xét xử tôi thương xót.

16 Tôi có kêu cầu và Người đáp lại,
tôi cũng chẳng tin là Người nghe tiếng tôi.


   Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh  Luca:  Lc 9, 57-62
Thày đi đâu tôi cũng xin theo.


57 Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."

59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi! " Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã."60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."

61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã."62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."


Suy niệm

Có người xin theo Đức Giêsu, người khác thì được Ngài kêu gọi, nhưng tất cả đều chung một điều kiện: phải từ bỏ tất cả mới trở thành môn đệ của Chúa được.
Như vậy, Đức Giêsu muốn chúng có tự do khi chọn lựa theo Ngài và phải đoạn tuyệt với những thứ ngăn cản chúng ta ra đi loan báo Tin mừng. Nhờ đó chúng ta mới thanh thản vững bước theo Ngài: Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy. Vì thế, chúng ta “hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho.” 

Đăng nhận xét