Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016 | 08:10

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô Tông đồ gửi ông Ti-mô-thê: 2Tm 3,14-17

Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy.

14 Anh thân mến, hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai.15 Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su.16 Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính.17 Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.

Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta theo thánh Lu-ca: Lc 24,44-49
Người mở trí cho môn đệ hiểu Kinh Thánh

44 Bấy giờ, Đức Giê-su hiện ta với các môn đệ và nói với các ông: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm."45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.49 "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."

Suy niệm

Kinh Thánh hay Lời Chúa là điểm quy chiếu đức tin của tín hữu Kitô. Khó lòng biết Chúa Kitô nếu chưa biết Kinh Thánh - Lời Chúa.

Kinh Thánh hay Lời Chúa không phải là một bản văn chết nhưng là cuốn sách sống động, là một CON NGƯỜI - Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Lời Chúa ấy đã đi vào trần gian và đồng hóa mình với con người để nâng con người lên. Vì vậy, đọc bản văn Kinh Thánh mà không gặp được lời Chúa - Đức Giêsu Kitô, và qua Người, chúng ta gặp và nên một với Chúa Cha như Người và Cha là một thì chúng ta mãi chưa biết Kinh Thánh. Chưa biết Kinh Thánh thì chưa thể đi sâu vào tương quan thân tình với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, thánh Giê-rô-ni-mô đã trải nghiệm: không biết Kinh Thánh không thể biết Chúa Ki-tô, thì nay, xin cho chúng con không chỉ biết Kinh Thánh nhưng cho chúng con trở nên cuốn Kinh Thánh sống nói về Thiên Chúa cho anh chị em quanh mình. Amen.


Đăng nhận xét