Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Thánh Mátthêu, tác giả sách Tin mừng

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016 | 09:25

Bài trích thư  của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô:     Ep 4,1-7.11-13
1 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em.2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.

7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Ki-tô ban cho.8 Vì thế, có lời Kinh Thánh nói: Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù; Người đã ban ân huệ cho loài người. Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ.12 Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Ki-tô,13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu                    Mt 9,9-13

" Ông Mátthêu đứng dậy đi theo Đức Giê-su".

9 Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.

10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy? "12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."

Suy niệm

Ông Mátthêu mong muốn được gặp Chúa và ông đã được toại nguyện. Không những thế, ông còn được đón rước Chúa về nhà và cùng ăn uống với Người. Cuộc đời ông Mátthêu thay đổi từ khi gặp Chúa: ông trở thành môn đệ của Chúa, sau này ông ghi lại cuộc đời Chúa Giêsu trong Tin mừng mang tên ông.

Nếu chúng ta cũng mong ước được gặp Chúa như ông Mátthêu thì Người sẽ cho chúng ta toại nguyện. Thế nhưng, cuộc đời chúng ta có thay đổi để trở thành môn đệ của Chúa hay không còn tùy thuộc vào sự từ bỏ và lựa chọn của chúng ta. 

Hãy theo Ta. Ông Mátthêu đã bỏ mọi sự theo Chúa, chúng ta có dứt khoát một phen với Chúa hay không? Chúa gọi chúng ta mấy lần rồi (x. ĐHV 61)?

Đăng nhận xét