Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật 23 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016 | 18:49

Bài Ðọc I: 1 Cr 5, 1-8
Tin mừng: Lc 6, 6-11
"Ngày sabát được phép cứu mạng người".
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Ðoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra". Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.
Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Suy niệm

Việc Chúa Giêsu chữa bệnh ngày Sabát thật tốt đẹp, nhưng những luật sĩ và biệt phái lại cho là vi phạm Lề Luật. Họ nắm giữ lề luật nhưng lại không thực hiện nổi một hành động chữa lành trong ngày Sabát như Chúa Giêsu đã làm, vì thế họ sinh lòng ganh tị và tố cáo Người vi phạm luật.

Vì luật lệ mà những luật sĩ và biệt phái đã khép kín trái tim yêu thương của họ trước nỗi đau của những người bệnh hoạn tật nguyền. Vậy“ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết ?” Chúng ta sẽ làm thinh như những luật sĩ và biệt phái hay sẽ ra tay hành động như Chúa Giêsu  ?

Đăng nhận xét