Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 24 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016 | 16:02

Bài Ðọc I: 1 Cr 15, 12-20
Tin mừng: Lc 8, 1-3
"Các bà đi cùng Đức Giêsu và nhóm Mười Hai, đã lấy của cải mình mà giúp các ngài".
Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.

Suy niệm

Xã hội Dothái thời Chúa Giêsu rất coi thường phụ nữ. Đặc biệt, những người thầy dạy không thèm nói chuyện với phụ nữ. Không những thế, phụ nữ cũng không được vào bên trong hội đường. Thế nhưng khi Chúa Giêsu đến, Người đã làm một cuộc cách mạng: nói chuyện với phụ nữ, cho phụ nữ nhập đoàn với các môn đệ của Người. Qua đó, chúng ta thấy, Chúa Giêsu  được sinh ra làm người Dothái, nhưng Người đã không tiếp thu truyền thống trọng nam khinh nữ của dân tộc mình.

Xã hội ngày càng văn minh, nhưng không vì thế mà mà người phụ nữ thoát khỏi não trạng bị phân biệt đối xử. Xin Chúa giúp chúng ta sớm loại bỏ não trạng trọng nam khinh nữ, để người phụ nữ được tôn trọng và đối xử bình đẳng. 

Đăng nhận xét