Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 23 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016 | 00:00

Bài Ðọc I: 1 Cr 10, 14-22a
Tin mừng: Lc 6, 43-49
"Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa!, Lạy Chúa!” mà anh em khônglàm điều Thầy dạy?"
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: "Lạy Chúa, lạy Chúa", mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề".

Suy niệm

Lời Chúa Giêsu cảnh tỉnh lối sống đạo của chúng ta: Tại sao các con gọi Thầy ‘Lạy Chúa, lạy Chúa", mà không thi hành điều Thầy dạy bảo?’ Chính vì thế mà người ta thường nói: Tôi tin Chúa chứ không tin người theo Đạo.

Lạy Chúa, chúng con đã không sống xứng với danh xưng là Kitô hữu. Xin Chúa tha thứ và củng cố đức tin của chúng con, để chúng con khôn ngoan và can đảm sống đức tin mà Chúa đã ban cho chúng con, xứng đáng là môn đệ của Chúa. 

Đăng nhận xét