Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật 26 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016 | 09:00

Thánh Vinhsơn Phaolô
Bài trích sách Gióp: G 3, 1-3. 11-17. 20-23
1 Bấy giờ, ông Gióp mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời.2 Ông Gióp lên tiếng nói:

3 Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời,
cũng như đêm đã báo:
"Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi! "
11 Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời,
không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ?

12 Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi,
có đôi vú cho tôi bú mớm?

13 Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn,
đã an giấc nghỉ ngơi

14 cùng các bậc vương hầu khanh tướng
đã xây lăng xây mộ cho mình,

15 hay những bậc thủ lãnh vàng bạc chất đầy nhà.

16 Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã không hiện hữu,
khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn,
hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng.

17 Tại đó, kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa,
cũng tại đó người kiệt sức lại được nghỉ ngơi.
20 Sao Người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng,
ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng?

21 Họ là những người mong chết mà không được,
tìm cái chết hơn cả tìm kho báu.

22 Họ phấn khởi mừng vui, hân hoan vì tìm thấy phần mộ.

23 Sao lại ban ánh sáng và sự sống
cho kẻ chẳng biết mình đi đâu,
cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tư bề?
  Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh  Luca:  Lc 9, 51-56
"Đức Giê-su nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem".
51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? "55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Suy niệm 


Khi thấy có ai đó xúc phạm đến Thiên Chúa, liệu có ai đó trong chúng ta xin Chúa trừng phạt họ, giống như hai ông Giacôbê và Gioan đã xin Chúa khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ dân Samari vì tội không đón tiếp Chúa hay không? Nếu có, chúng ta xin Chúa thay đổi lòng trí chúng ta để có thể yêu thương hết mọi người, dù họ có cùng niềm tin với chúng ta hay không. Nhờ đó, chúng ta mới có thể đem Chúa đến cho mọi người được. Bởi vì Thiên Chúa muốn cho mọi người đều được cứu độ: “Người đã liên kết đôi bên, dân Dothái và dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét” (Ep 2,14).

Đăng nhận xét