Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016 | 21:53

Bài Ðọc I: Mk 5,1-4a ; hoặc Rm 8,28-30
Tin mừng: Mt 1,18-23
"Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai".
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội". Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:
"Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta".

Suy niệm


Thánh sử Mátthêu trình bày về gốc tích của Chúa Giêsu: Người được sinh bởi một trinh nữ đúng như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo. Trinh nữ mà lại sinh con. Đó là chuyện lạ lùng mà Thiên Chúa đã thực hiện để cứu độ thế giới. Quả thật, nhờ quyền năng Thiên Chúa, trinh nữ Maria đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu, Đấng cứu độ thế giới bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài. Trinh nữ Maria đã tin vào Thiên Chúa và lời ngôn sứ Isaia được ứng nghiệm. Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin Chúa củng cố đức tin cho mỗi người chúng ta để nhờ lòng tin mà lời Chúa được nên ứng nghiệm trong đời sống của chúng ta.

Đăng nhận xét