Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Thứ 6 sau Thứ Sáu sau Chúa Nhật 26 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016 | 20:58

Bài trích sách Gióp: G 38, 1. 12-21; 40, 3-5

1 Bấy giờ, giữa cơn bão táp, ĐỨC CHÚA lên tiếng trả lời ông Gióp như sau:

12 Trong cả đời ngươi, đã có lần nào
ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng,
chỉ định vị trí cho hừng đông,

13 để hừng đông nắm chắc mười phương đất,
giũ cho sạch hết bọn gian tà?

14 Bấy giờ, đất thay màu đổi sắc
tựa màu đất sét dùng làm ấn niêm phong,
và muôn loài xuất hiện tựa tấm áo lộng lẫy huy hoàng.

15 Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng,
cánh tay từng tung hoành, nay bị bẻ gãy.

16 Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả
và lang thang ở đáy vực sâu?

17 Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ
và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ty?

18 Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào?
Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi!

19 Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng,
đâu là nơi bóng tối cư ngụ,

20 để ngươi đưa nó đến miền nó ở,
và nhận ra đường về nhà nó?

21 Điều này, hẳn ngươi biết rõ,
vì khi ấy, ngươi đã chào đời,
và đời ngươi đã qua bao năm tháng!

40 3 Ông Gióp thưa lại ĐỨC CHÚA:

4 Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài?
Con sẽ đưa tay lên che miệng.

5
Đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa,
có nói lần thứ hai, cũng chẳng thêm được gì!

   Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh  Luca:  Lc 10,13-16

"Ai nghe anh em là nghe Thầy".

13 Khi ấy, Đức Giêsu nói: "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!
16"Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy."

Suy niệm

Chúa Giêsu mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho các Tông đồ và trao cho các ông nhiệm vụ đi loan báo Tin mừng để nói lời của Thiên Chúa cho dân chúng. Vì vậy, Chúa Giêsu  khẳng định những ai nghe lời các ông nói là nghe chính Chúa nói, ai khinh dể lời các ông là khinh dể chính Chúa.

Chúa cũng trao cho mỗi người chúng ta sứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy mạnh dạn loan báo Tin mừng của Chúa cho mọi người, như thánh Phaolô đã dạy: “hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ” (2Tm 2, 2), để kêu gọi nhiều tâm hồn ăn năn hoán cải trở về với Chúa.

Đăng nhận xét