Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Suy tôn Thánh Giá - 14/9

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016 | 15:55

Bài Ðọc I: Ds 21,4b-9 ; Bài đọc II: Pl 2,6-11
Tin mừng: Ga 3,13-17
"Con Người sẽ được giương cao".
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.
"Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ".

Suy niệm

Ôi thập tự phước lành thế giới
Nguồn cậy trông cứu rỗi tràn lan,
Xưa nên hình khổ nhục nhằn,
Nay thành ngưỡng cửa thiên đàng quang vinh !
Thập giá, thứ mà con người dùng để kết án những tên tử tội; không những thế, “người Dothái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 1,23) thì Thiên Chúa lại dùng để cứu độ thế gian. Nhờ đó, thập giá trở thành Thánh Giá và là biểu tượng của đức tin Kitô giáo.   

Ước gì mỗi người chúng ta biết đón nhận thập giá trong cuộc sống hàng ngày để biến đổi thành thánh giá hầu đem lại ơn cứu độ cho chúng ta.

Đăng nhận xét