Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 24 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016 | 16:04

Bài Ðọc I: 1 Cr 15, 35-37. 42-49
Tin mừng: Lc 8, 4-15
"Hạt rơi vào đát tốt: đó là những kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả".
Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm".
Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!".

Suy niệm


Đúng ra, người gieo giống phải chọn và chuẩn bị đất ruộng cẩn thận mới gieo vãi hạt giống để đảm bảo sẽ thu hoạch được kết quả tốt. Vậy mà, Chúa Giêsu lại dùng dụ ngôn người gieo giống ra đi gieo giống khắp nơi, không hề chọn lựa hay chuẩn bị đất ruộng trước khi gieo. Bởi vì Tin mừng được dành cho mọi người, vì thế không cần phải chọn lựa đối tượng để rao giảng. Vì thế, người loan báo Tin mừng có bổn phận loan báo Tin mừng cho mọi người mà không cần quan tâm họ là hạng người nào. Vì thế, nhiệm vụ của chúng ta có loan báo Tin mừng. Đừng quan tâm đến thành tích. Hãy nhớ lời dạy của thánh Phaolô: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cr 3,6).

Đăng nhận xét