Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Vượt lũy tre làng

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016 | 16:00

Bài Ðọc I : 2 Sm 24, 2. 9-17
 Tin mừng: Mc 6,1-6
"Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở quê hương mình".
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabát, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sủng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người.
Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình".
Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

Suy niệm

Trước thời kỳ mở cửa năm 1986, Việt Nam ở vào thời kỳ bế quan tỏa cảng. Chính chọn lựa này đã khiến cho xã hội đi xuống và đời sống của người dân trở nên cơ cực. Đó cũng là lý do, sau hơn ba mươi năm cải cách nhưng não trạng của dân Việt, có thể nói là chưa vượt khỏi lũy tre làng bởi quan niệm vẫn chưa thay đổi.

Cũng thế, trong hành trình đức tin, nếu ta bế quan tỏa cảng không mở lòng mình ra thì mãi mãi chẳng đón nhận được điều kỳ diệu đến tự Trời cao. Ta chỉ có thể đón nhận lũy tre làng là ánh mắt phàm nhân mà thôi. Người Dothái trong Tin mừng hôm nay là điển hình cho chúng ta.

Đăng nhận xét