Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Lặng mà nghe

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016 | 22:00

Bài Ðọc I: Is 6,1-2a.3-8
Dạ, con đây, xin sai con đi.
Khi ấy, ngôn sứ Isaia nói: "Vô phúc cho tôi! Tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn, tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp, mắt tôi đã trông thấy Ðức Vua, Người là Chúa các đạo binh". Nhưng lúc đó có một trong các Thần Sốt Mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà ngài đã dùng cặp lửa gắp ở bàn thờ. Ngài đặt than lửa vào miệng tôi và nói: "Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xoá bỏ, và tội của ngươi được thứ tha". Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: "Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho chúng ta?" Tôi liền thưa: "Này con đây, xin hãy sai con"
Bài Ðọc II: 1 Cr 15,3-8.11
Chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy
Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo, nhờ đó anh em được cứu độ, nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không anh em đã tin cách vô ích. Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh: đó là Ðức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba Người đã sống lại đúng theo như lời Thánh Kinh....
Tin mừng: Lc 5,1-11
Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới .
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Ðức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

 Suy niệm

Bài Tin mừng hôm nay tường thuật về mẻ cá lạ lùng mà Phêrô và các bạn đồng nghiệp được chứng kiến. Trước mẻ cá lạ lùng đó, Phêrô không tự hào về đức tin của riêng mình để khoe khoang, nhưng ông đã thêm xác tín vào Thầy mình là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa và khiêm tốn thú nhận: “Lạy Chúa, xin hãy xa con vì con là kẻ tội lỗi.”
Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có đủ khiêm tốn để lắng nghe Lời Chúa qua những con người, qua những biến cố mà Chúa gởi đến hay không?

Xin cho mỗi chúng ta biết nhận ra tiếng Chúa gọi mời và nhắc nhở qua những dấu chỉ thời đại, để hết lòng cộng tác với Người trong chương trình cứu độ. Amen.

Đăng nhận xét