Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật II Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016 | 07:40

Bài Ðọc I: Is 1, 10. 16-20
Tin mừng: Mt 23, 1-12
"Họ nói mà không làm".
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử… Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

Suy niệm

Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Điều này hiển nhiên với những người có đời sống đức hạnh. Song, chính kẻ kiêu ngạo cũng biết làm điều này khi họ đóng kịch để được tiếng khen. Song người Kitô thì không như vậy. Họ yêu thương và hạ mình thật lòng để phục vụ người khác vì họ nhận thấy người khác là anh chị em trong Chúa và Chúa Kitô trong chính những người quanh mình.

Đăng nhận xét