Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

NƠI CHỐN CỦA LÒNG NHÂN TỪ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016 | 06:55

Xin cho Hội thánh là nơi thể hiện lòng nhân từ và niềm hy vọng của Thiên Chúa, nơi tất cả chúng ta cảm thấy được chào đón, được yêu thương, được tha thứ vàđược tiếp thêm sức mạnh, để sống theo lối sống tốt lành của Tin Mừng. Và để người khác cảm thấy được chào đón, được yêu thương, được tha thứ và được tiếp thêm sức mạnh, Hội thánh phải mở rộng cánh cửa hầu tất cả mọi ngời có thể bước vào. Và chúng ta cũng phải bước qua những cánh cửa ấy để loan báo Tin mừng.

Buổi tiếp kiến chung, ngày 12/6/2013

Suy gẫm: Làm thế nào để Hội thánh là nơi chốn thân thiện và đầy lòng thương xót? Chúa Giêsu đang mời gọi ban ra đi đến với ai? Trong tuần này, hãy tìm một ai đó để khích lệ họ.

Kevin Cotter, 365 ngày với Giáo Hoàng Phanxicô, bản dịch của HVĐM

Đăng nhận xét