Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Vũ khí chống lại Satan

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016 | 12:39

Chúa Nhật I Mùa Chay
Bài Ðọc I: Đnl 26,4-10
Lời tuyên xưng của dân được tuyển chọn
Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: "Tổ phụ con là Aramêô du mục đã đi xuống Aicập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít người; và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Aicập đã ngược đãi, hành hạvà bắt chúng con làm việc nặng nhọc. Chúng con đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, và Chúa đã nghe lời chúng con, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng con. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi Aicập. Chúa đưa chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây con dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho con". Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi và sấp mình trước tôn nhan Người.

Bài Ðọc II: Rm 10,8-13
Người tín hữu tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô
Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gi? Lời ở kề trong miệng và trong lòng người. Ðó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Vì Thánh Kinh đã có nói: "Hễ ai tin vào Người sẽ không phải hổ thẹn". Bởi lẽ không có sự phân biệt người Dothái và Hylạp: Vì là cùng một Chúa của mọi người, Ngài rộng rãi đói với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu độ.

Tin mừng: Lc 4,1-13
Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa và chịu cám dỗ.
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi". Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa".
Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.

Suy niệm

Cầu nguyện, ăn chay, và bố thí là ba việc đạo đức truyền thống tạo nên thế “chân kiềng” vững chắc giúp người Kitô hữu sống đức tin trong cuộc sống thường ngày. Đặc biệt được nó được nhấn mạnh trong Mùa Chay Thánh này. Nhờ việc thực hành chay tịnh mà năm xưa Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Ngày nay chúng ta cũng đang phải đối diện với những bị những cám dỗ ngọt ngào của thời đại. Để chiến thắng, chúng ta cần phải dùng những phương thế hữu hiệu trên.


Xin cho mỗi chúng ta luôn sống kết hiệp mật thiết với Chúa, tỉnh thức trước cơn cám dỗ theo lối sống dửng dưng của thời đại và không ngừng canh tân đời sống với tinh thần yêu thương phục vụ của Tin mừng. Amen.

Đăng nhận xét