Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016 | 11:52

Bài Ðọc I: 2 V 5, 1-15a

Tin mừng: Lc 4, 24-30
"Như ông Elia và Elisa, Đức Giêsu  không chỉ được sai đến với người Dothái".
 Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): "Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria".
Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.

  Suy niệm


Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được tham dự vào sứ vụ ngôn sứ của Đức Giêsu. Một khi đã tham dự vào, chúng ta được mời gọi ra đi đến với muôn người không phân biệt màu da, giai cấp hoặc tôn giáo. Sứ vụ của ta chính là làm chứng cho nhân loại biết Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình Yêu chữa lành và cứu độ thế giới.

Đăng nhận xét