Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016 | 07:45

Bài Ðọc I: St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
Tin mừng: Mt 21, 33-43. 45-46
"Ðứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó".

Suy Niệm

Thế gian là một vườn nho và chúng ta là người canh tác. Việc của chúng ta là làm sao cho vườn nho đó sai trái chứ không phải là đoạt lấy vườn nho. Nếu thực sự hiểu, vườn nho đó thuộc về chúng ta thì trong tâm ta luôn có sự anh lành chứ chẳng có sự chết chóc. Đơn giản vì ta thuộc về Thiên Chúa – là con của Người nên vườn nho đó thuộc về ta. Nếu ta loại bỏ Con của  Người, chính ta cũng đang loại bỏ chính mình.


Lạy Chúa, ngày hôm nay, nếu như loại bỏ người anh em bên mình nghĩa là chúng con đang muốn loại bỏ chính người Con yêu dấu của Ngài. Xin hãy dạy con biết vui sống với hết thảy mọi người quanh mình. Amen.

Đăng nhận xét