Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Tâm thế kẻ ra đi

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016 | 21:23


Bài Ðọc I: 1 V 2, 1-4. 10-12
Tin mừng: Mc 6, 7-13
"Đức Giêsu  bắt đầu sai các Tông đồ ra đi rao giảng".
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

 Suy niệm

Các Tông đồ được Thầy sai đi với tâm thế hoàn toàn tự do. Ra đi cũng tự do và trở về cũng tự do. Điển hình của việc rời bỏ tự do là nơi đâu, người ta không tiếp đón, môn đệ sẵn sàng giũ bụi chân để trả lại. Giũ bụi chân chính là hành động của tự do. Tự do để không bị những thị phi trần gian ràng buộc hầu có thể tiếp tục lên đường tới với những con người và vùng đất mới.

Lạy chúa, xin hãy dạy cho con có được tinh thần tự do trong mọi hoàn cảnh, tự do của người con Chúa.

Đăng nhận xét