Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016 | 18:09

Bài Ðọc I: Gn 3, 1-10
Tin mừng: Lc 11, 29-32
"Thế hệ gian các này sẽ không được thấy dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ ông Giona".
Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa".

Suy niệm

Sứ mệnh của Giona là loan báo cho dân thánh Ni-ni-vê biết sám hối ăn năn để được Chúa cứu. Cứu chuộc chính là hệ quả của lòng sám hối và Thiên Chúa dành cho dân Ninivê. Hay nói khác hơn, Giona chỉ là dấu cho ta thấy được Thiên Chúa là tình thương. Bởi vậy, Tình Thương - Đức Giêsu - đã đang ở ngay đây nhưng dân chúng chẳng nhận biết. Chính vì không nhận biết nên họ cũng chẳng hay, Tình Thương này lớn hơn dấu của Tình Thương nên họ mãi mong chờ dấu lạ.

Lạy Chúa, xin giúp con biết vượt qua những dấu chỉ của thời đại để gặp được chính Chúa  - Tình Thương và sự tha thứ của chúng con. Amen.

Đăng nhận xét